Gépészmérnöki alapszak

 

vissza a képzésekhez

Szak megnevezése: Gépészmérnöki alapszak
Szakvezető:
Dr. Timár Imre egyetemi tanár
A szakért felelős intézet:
Gépészmérnöki Intézet

Elérhetőségeink:

Gépészmérnöki Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Telefon: (88) 624-525
fax: (88) 624-120
timari(kukac)almos.vein.hu    

A szak tanulmányi ügyintézője:

Szommerné Kiss Erzsébet
Telefon: (88) 624-769

Képzési formák a szakon

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott 7 féléves BSc alapképzés
Nappali tagozatos, költségtérítéses, 7 féléves BSc alapképzés
Nappali tagozatos, államilag finanszírozott duális alapképzés


A képzés célja:


A szak célja gépészmérnökök képzése, akik megfelelõ matematikai, mechanikai és konstrukciós ismeretek birtokában rendelkeznek azon szakirányú ismeretekkel, amelyek segítségével képesek megoldani a gyakorlatban felmerülõ mûszaki jellegû üzemeltetési, irányítási feladatokat, valamint a tervezés és a fejlesztés egyes részfeladatait. E cél érdekében a szakmai ismereteken kívül megfelelõ tájékozottsággal kell rendelkezniük a gazdasági és vezetési ismeretek terén is.
ge__f4b00653.jpg


A képzésrõl:


A gépészmérnök szakos hallgatók 7 féléves képzésük során - az elméleti alapokon túlmenõen - laboratóriumi mérésekkel, számítógéppel segített tervezéssel, adatfeldolgozással ismerkednek meg. A számítógépes tervezés keretében elsajátítják a korszerû tervezési módszereket. A hallgatók a második év végén szakirányt választanak, amelynek keretében speciális tantárgyakat tanulnak. Megfelelõ nyelvtudással külföldi részképzésre, szakmai gyakorlatra is lehetõség nyílik, pl. Finnországban, Németországban, Írországban.


Választható szakirányok:

  • Mechatronika szakirány
A mechatronika szakirányon olyan szakemberek képzése a cél, akik az általános gépészeti feladatok ellátása mellett a finommechanika, az elektronika és az elektronikus érzékelés és vezérléstechnikai integrációja - vagyis a mechatronika - területén is képesek tervezési és kutatási/fejlesztési részfeladatok megoldására.
A szakirány néhány tantárgya: A mechatronika elemei, Elektronika, Finommechanika, Különleges megmunkálások, Irányításelmélet és technika, Mechatronikai rendszerek, Méréstechnika, Számítógépes folyamatirányítás.

  • Szilikátipari gépész szakirány
E szakirányon elsõsorban olyan gépészmérnökök képzése folyik, akik a szilikát és anyagipar (cement, mész, tégla, cserép, üveg, kerámia, szigetelõ és egyéb anyagok) gyártásai folyamataiban szereplõ technológiák és berendezések gépészeti problémáit képesek megoldani.
A szakirány jellemzõ tantárgyai: Szilikátkémia, Szilikátipari technológia, Szilikátipari gépek, Szilikátipari hõkezelõ mûveletek, Anyagmozgatás és gépei.

Partnereink a duális képzésben:

Alcoa-Köfém Kft., Székesfehérvár
Nitrogénművek Zrt., Pét

 

Hagyományok:


A veszprémi gépészhallgatók ápolják a régi diákhagyományokat. Ennek két neves rendezvénye és fénypontja az õszi és a tavaszi szakest. A szakest hagyományai több mint két évszázaddal ezelõtt kezdõdtek. A szakesten a hallgatók mellett oktatók és a korábban végzettek is szép számmal vesznek részt.

Példa azokra akik nálunk végeztek és büszkék vagyunk rájuk:


Benedek Krisztina, LB-Knauf Kft
dr. Rasztovits Edgár Zsolt, BASF Hungária Kft.
Selmeczi Imre, Öntõgépszerviz Kft
Szende Zsolt, Richter Gedeon Rt.


vissza a képzésekhez