Főoldal
MOL Ásványolaj és Petrolkémiai Technológia szakirány PDF Nyomtatás E-mail

vissza a képzésekhez

 

A szak megnevezése: vegyészmérnök mesterszak
Szakirány megnevezése: MOL Ásványolaj és Petrolkémiai Technológia szakirány

Szakirányvezető:
dr. Holló András egyetemi docens
A szakirányért felelős tanszék:
MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék
A szakirányért felelős tanszék vezetője:
dr. Holló András egyetemi docens

Elérhetőségek:

Pannon Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

(88) 624-409
(88) 624-217

Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Tanulmányi ügyintéző neve:

Siki Antalné
(88) 624-314

Képzés célja:
A Pannon Egyetemen a MOL Nyrt. aktív támogatásával induló mesterképzés célja olyan vegyészmérnökök képzése, akik ismerik és értik a kőolaj és petrolkémiai ipar alapvető törvényszerűségeit, mozgatórugóit, a technológiák mélyreható ismeretein túl a gazdaságos, értékteremtő működést is szem előtt tartják.

A képzés sajátosságai
A szénhidrogénipari speciális képzés ismeretanyagának átadását a nemzetközileg elismert oktatógárda és a MOL-csoport szakembereinek szaktudása és tapasztalata biztosítja. Az alapvető vegyészmérnöki ismeretek mellett a hallgatók jártasságot szereznek gazdasági, processengineering, projekt menedzsment területeken is, továbbá megismerkednek az üzemeltetés gyakorlati problémáival. Az elméleti tudás mellett szaktárgyi gyakorlatok keretében lehetőség nyílik mélyreható gyakorlati ismeretek megszerzésére a MOL-csoport üzemeiben, mind Magyarországon, mind a Közép-Európai régióban (Horvátország, Olaszország, Szlovákia), amely során a hallgatók megismerkedhetnek a kőolaj-finomítók mindennapi működésén túl egy nemzetközi vállalat felépítésével is.

Elhelyezkedési lehetőségek
A MOL Ásványolaj és Petrolkémiai Technológia szakirányon megszerzett magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek jól kamatoztathatók a MOL-csoport magyarországi és közép-európai vállalatinál, ahol tagjaivá válhatnak egy dinamikus nemzetközi csapatnak.
A végzett mérnökök piacképes tudása valamennyi Európai Unióban működő kőolajipari és petrolkémiai cégnél, nemzetközi tervező és technológiafejlesztő vállaltoknál jó belépőkártya lehet.

Tehetséggondozás
A hallgatóknak a tudományos diákköri tevékenységen keresztül lehetőségük van bekapcsolódni a szakon, illetve a MOL-csoportnál folyó kutatási-fejlesztési témák kidolgozásába. Ezáltal lehetőségük nyílik önálló elképzeléseik megvalósítására, valamint a legjobbak esetében eredményeik hazai, vagy nemzetközi folyóiratokban történő publikálására, hazai vagy nemzetközi konferenciákon történő bemutatására.

A vegyészmérnök mesterszakon végző hallgatók közül a kiemelkedő képességűek PhD képzés keretében folytathatják megkezdett kutató-fejlesztő tevékenységüket, amelynek hátterét a Pannon Egyetemen működő Vegyészmérnöki Intézet Kooperációs Kutatási Központ biztosítja.
A szakon kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók MOL ösztöndíjat nyerhetnek el.  


Vegyészmérnök mesterszak bemeneti követelményei és a felvételi eljárás rendje (.doc)

Felvételi kérdések (.pdf)

Ajánlott irodalom (.pdf) 

vissza a képzésekhez

 
< Előző
 
  mk_kiadvany_th.png

Egyéb

Főoldal
Mérnöki Kar oldala

Keresés

Felvételivel kapcsolatos információk:
Fekete Rita 
tel.: 88/624-743 
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.