Főoldal
Környezettudomány Mesterképzés MSc PDF Nyomtatás E-mail

vissza a képzésekhez

 

Szak megnevezése:

környezettudomány mesterszak

Szakvezető:

Prpf. Dr. Padisák Judit egyetemi tanár

A szakért felelős intézet:

Környezettudományi  Intézet

Elérhetőségek:

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

(88) 624-747

Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

http://felviweb.uni-pannon.hu

Tanulmányi ügyintéző:

Siki Antalné (88) 624-314

A képzés célja:

Olyan kutatók képzése, akik a természettudományok egyes ágainak ismeretanyagát és kutatási eszköztárát alkalmazva az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásait önállóan vizsgálni és értékelni tudják.

A képzés sajátosságai:

Alapozásként (1. félév) alkalmazott matematikai, biológiai, kémiai és földtudományi tárgyakat tanulnak a hallgatók. A tudományos kommunikációs készség fejlesztésére és a szakdolgozati témaválasztásra külön figyelmet fordítunk. A szakmai törzsanyag (1-3. félév) jelentős részét a munkaerőpiacon jól hasznosítható anyagvizsgálati ismereteket és gyakorlatot nyújtó tárgyak alkotják, amelyeket nyári terepgyakorlat egészít ki. Ezután vagy a levegőkörnyezet, vagy a limnológia szakirányt választhatják a hallgatók (2-4. félév). Mindkét szakirányra jellemző, hogy a hallgatók az általuk választott témavezető irányítása mellett nagy óraszámban végeznek önálló kutatómunkát. A kutatói habitus kialakításának fontos része a tudományos diákköri munka és a szakon oktató tanszékek közösségi életében való aktív részvétel.

Szakirányok és specializációk:

A levegőkörnyezet szakirányon végzők az egész világon értékesíthető tudást szereznek, hiszen a globális éghajlatváltozással vagy a levegőminőség változásaival kapcsolatos kutatások a következő évtizedek kiemelten fontos feladatai lesznek. A szakirányon végzők elhelyezkedhetnek a levegővizsgálattal vagy minősítéssel foglalkozó országos vagy regionális intézetekben, laboratóriumokban, hivatalok vagy vállalatok környezetvédelmi referenseként, vagy a levegőtisztaság-védelemben érdekelt vállalkozásoknál.

A limnológia szakirányon végzők alkalmasak a vizekkel kapcsolatos megfigyelési és kísérletes kutatások tervezésére, végrehajtására, a kapott adatok tudományos elemzésére. Az Európai Unió Víz Keretirányelve által előírt feladatok szükségessé teszik a limnológus szakemberek alkalmazását, ezért a szakirányon végzettek kutatóintézetekben, vízvizsgálattal foglalkozó környezetvédelmi laboratóriumokban és hivatalokban helyezkedhetnek el.

Elhelyezkedési lehetőségek:

Környezetvédelmi, kutató-fejlesztő intézetekben és szakigazgatási szervekben (pl. környezetvédelmi hatóságok és laboratóriumok, természetvédelmi hivatalok, nemzeti parkok, akadémiai kutatóintézetek, a tisztiorvosi szolgálat, ipari üzemek, önkormányzatok). Továbbtanulás természettudományi doktori iskolákban.

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 4 féléves MSc mesterképzés magyar és angol nyelven

Nappali tagozatos, költségtérítéses, 4 féléves MSc mesterképzés

Környezettudomány mesterszak szaktájékoztató (.pdf)

Környezettudományi szak bemeneti követelmények (doc)

 

vissza a képzésekhez 

 
< Előző   Következő >
 
  mk_kiadvany_th.png

Egyéb

Főoldal
Mérnöki Kar oldala

Keresés

Felvételivel kapcsolatos információk:
Fekete Rita 
tel.: 88/624-743 
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.