Főoldal
Biomérnök alapszak PDF Nyomtatás E-mail

vissza a képzésekhez

Szak megnevezése: Biomérnök alapszak
Szakvezető:
Bélafiné dr. Bakó Katalin egyetemi tanár
A szakért felelős Intézet:
Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutatóintézet

Elérhetőségeink:

Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutatóintézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Tanulmányi ügyintéző:

Siki Antalné
Telefon: (88) 624-314
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.


A képzés célja:


A biomérnökök elsősorban biotechnológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek, akiknek egy meglehetősen széles, multidiszciplináris tudományterületen kell otthonosan mozogniuk, tervező-, fejlesztő- és termelő tevékenységet folytatniuk és irányítaniuk a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a környezetvédelem a vízgazdáslodás és a fimomkémiai ipar területén egyaránt.

A képzés célja biomérnökök képzése, akik alkalmasak a széleskörûen értelmezett biotechnológiai rendszerek és az azokat mûködtetõ személyzet irányítására, analitikai vizsgálatok, gyártásközi és végsõ minõségellenõrzés végzésére, legalább egy idegen nyelven a mûszaki dokumentáció megértésére, a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, kutatásban részfeladatok ellátására a munkaerõpiac igényei szerint, továbbá a képzés nyújtotta ismeretek birtokában alkalmassá válhatnak a képzés második ciklusban történõ folytatására.

bm.jpg

Alapfokozat birtokában a biomérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek:

 • biológiai/biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos mûködtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására,
 • laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új metodikák elsajátítására,
 • bonyolultabb feladatok elvégzésére, ismeretek gyakorlati alkalmazására a választott szakiránynak megfelelõ szakterületen,
 • részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, kémiai és rokon tudományok kutatásában,
 • a feladatok ellátásához szükséges számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására,
 • a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére,
 • legalább egy idegen nyelven a mûszaki dokumentáció megértésére.

Képzettségük révén műszaki-biológiai rendszerek irányítására, ellenőrzésére, fejlesztésére, a szakterületükhöz kapcsolódó tudományos kutatásra is alkalmasak. 

A képzésrõl


bm_f2_f4b02133.jpg

A Pannon Egyetemen (korábban Veszprémi Vegyipari Egyetem), megalakulása óta több mint 6000 vegyészmérnök kapott oklevelet, és mint elismerten jól képzett szakemberek az élet legkülönbözobb területén futottak be sikeres karriert hazánkban és külföldön egyaránt. Az e területen szerzett képzési tapasztalat alapján, az uni-versitas-sá történt fejlodés adta lehetoségeket felhasználva, a kor kihívásainak való megfelelés szándékával határozta el a Pannon Egyetem biomérnök szak indítását. Elso biomérnök hallgatóinkat 2007-ben vettük fel.

A biotechnológia kiemelt kutatás-fejlesztési terület, melynek növekvő szakember igénye biztonsággal prognosztizálható. 

A törzsanyag szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 • természettudományos alapismeretek: 40-50 kreditpont
matematika (min.12 krp.), fizika, kémia, biológia, biokémia, az intézmény hagyományainak és lehetõségeinek megfelelõ további természettudományos ismeretek;
 • gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kreditpont
mikro- és makroökonómia, menedzsment- és vállalkozásgazdaságtan, üzleti jog;
 • szakmai törzsanyag: 70-103 kreditpont
biológiai rendszerek mûködése; fizikai kémia alkalmazásai és anyagtudomány; mérés és irányítástechnika; géptan és mûvelettan; technológia; az intézmény hagyományainak és lehetõségeinek megfelelõ további, a törzsanyag részét képezõ ismeretek.
 • szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendõ szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat idõtartama a mûszaki alapképzésben legalább 4 hét.
 • nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú A vagy B típusú, illetve azzal egyenértékû nyelvvizsga szükséges. 

A képzés utolsó két félévében a hallgatók számos választható szakmai és management tárgy közül választhatnak egyéni érdeklődésüknek megfelelően.

A hallgatók alapos elméleti és gyakorlati képzést kapnak a biológiai a kémiai tudományok, valamint a technológiai ismeretek területén, melyek alapján felkészülten léphetnek a második oktatási ciklusba. Jelenleg idegen nyelvű tárgyak nincsenek meghirdetve, azonban az oktatók nyelvi felkészültsége lehetővé teszi szinte bármely tárgy angol nyelven történő oktatását.

bm_f2_f4b01731.jpg

A biomérnök képzés azonos képzési ágban szerepel a vegyészmérnök- és a környezetmérnök képzéssel, azoktól a biológiai szakismeretek lényegesen nagyobb arányú tantervi oktatása jelent eltérést.
A Pannon Egyetemen végzett vegyészmérnökök mint elismerten jól képzett szakemberek az élet legkülönbözőbb területein álltak helyt hazánkban és külföldön egyaránt: közülük sokan olyan területeken, melyek biomérnöki határterületek. Eddig csak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen volt lehetőség biomérnök diplomát szerezni, s a tapasztalatok megmutatták a biomérnökök iránti munkaerő igényt.
A biotechnológia Magyarország húzóágazataként definiált. A biomérnökök iránti igény nőni fog. A Közép-Dunántúli Régió fejlesztési tervében előnyben részesítik a biológiával, biotechnológiával foglalkozó iparágakat.


A továbblépés lehetőségei:


Biomérnököket a világ számos egyetemén képeznek. A specializációs lehetőségek magukba foglalják az orvosi-, környezetvédelmi-, ipari- és mezőgazdasági alkalmazásokat. A bolognai képzési rendszeren belül szakágakon belül igen nagy az átjárhatóság, és mester (MSc) szinten egymás alapdiplomáit elfogadják. Emiatt a biomérnök BSc-vel rendelkező, s tanulmányaikat mester szinten folytatni kívánó hallgatóink előtt a specializáció széles spektruma tárul fel.

Feltétel nélkül: Biomérnök BSc, Biológia tanári MSc; Mérnöktanár MSc, minimális kredit- különbözettel a Vegyészmérnök MSc és a Környezetmérnök MSc szakokra van lehetőség továbblépésre. Számos egyéb nem számottevően sok plusz kredit teljesítésével a végzettség egyéb szakokra (pl. élelmiszeripari mérnök) is biztosíthatja a bemenetet.

Az alapszak oktatását segítő eszközök, lehetőségek


A Pannon Egyetem Központi Könyvtára mintegy 200 000 kötetes állományával, olvasótermeivel, internetes hálózati szolgáltatásaival magas színvonalú könyvtári ellátást biztosít az egyetem hallgatóinak. A kisebb tanszéki könyvtárak is fontos szerepet kapnak a kiscsoportos képzésben. A Mérnöki Kar bőséges laborkapacitással rendelkezik, amelyet a biomérnök szakos hallgatók is használhatnak a tárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatokon.
 
 

 

vissza  a képzésekhez

 
< Előző   Következő >
 
  mk_kiadvany_th.png

Egyéb

Főoldal
Mérnöki Kar oldala

Keresés

Felvételivel kapcsolatos információk:
Fekete Rita 
tel.: 88/624-743 
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.