Főoldal
Kémia alapszak PDF Nyomtatás E-mail

vissza a képzésekhez 

Szak megnevezése: Kémia alapszak
Szakvezetõ: Skodáné Dr. Földes Rita, egyetemi tanár
A szakért felelõs Intézet: Kémia Intézet

Elérhetõségek:

Kémia Intézet , Szerves Kémia Intézeti Tanszék
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1.
Postacím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Telefon: 88/624-719
Fax: 88/624469
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.


Tanulmányi ügyintézõ:

Siki Antalné
(88) 624-314


Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos államilag finanszírozott 6 féléves BSc alapképzés
Nappali tagozatos, költségtérítéses 6 féléves BSc alapképzés


A képzés célja:Elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon tudományokban (pl. matematika, fizika, informatika, környezettudomány) megfelelõ alapismeretekkel rendelkezõ vegyészek képzése, akik az alapfokozat birtokában felkészültek elsõsorban gyakorlati problémák felismerését és gyakorlati feladatok önálló megoldását igénylõ munkakörök ellátására a vegyipari termelésben és kémiai ismereteket igénylõ laboratóriumokban.

Tudásuk, ismereteik elegendõek a képzés második szakaszának (MSc) folytatásához, illetve - egyénileg és szervezett formában - további tanulmányok elvégzéséhez.

ke_f2_f4b0257.jpg

A Kémia Alapszakot végzettek elhelyezkedési lehetõségei:


A tanulmányaikat alapszakon befejezõ fiatal szakemberek a vegyipari termelésben, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, analitikai, agrokémiai, egészségügyi, élelmiszeripari, minõségbiztosítási, növényvédelmi laboratóriumokban, valamint igazgatási és környezetgazdálkodási, környezetvédelmi területeken képesek feladatokat ellátni.
A kémián alapuló, vagy ahhoz kapcsolódó ipari ágazatok, a pénzügyi szektor után, a második legnagyobb jövedelmet tudják biztosítani a kezdõ szakemberek számára!


Képzés sajátosságai:


A szak tantervének vázszerkezetét az Ország valamennyi Kémia Alapszakot indító Egyetemének és Fõiskolájának szakemberei alakították ki, figyelembe véve a nemzetközi trendeket. Ezt a szerkezetet egészítette ki a Pannon Egyetem sajátságainak figyelembe vételével a szak és a Mérnöki Kar vezetõ oktatói.

A tanterv fõ jellegzetességei:
  • természettudományi, gazdasági, társadalmi és számítástechnikai ismeretekre (24 kredit)
  • kémiai képzés (86 kredit)
  • differenciált szakmai ismeretek (50 kredit)
  • választható tárgyakkal (10 kredit)
  • szakdolgozat (10 kredit)
  • gyakorlati képzés a szakiránytól függõen mintegy 46-47 %.
ke_f2_f4b0244.jpg


Szakirányok
:


A vegyész szak hallgatói két szakirányban, vegyész és kémia tanári szakirányban folytathatják tanulmányaikat. A vegyész szakirány jellemzõje, hogy a differenciált szakmai képzés keretében, a 36 kreditet jelentõ kötelezõ tárgyak mellett az egyetemen folyó kémiai kutatásokra épülõ négy különbözõ modul (elméleti kémia, környezeti kémia, radio- és fotokémia, szerves- és gyógyszerkémia,) tárgyaiból választhatnak a hallgatók. A kémia tanári szakirányt választók a tanári mesterség alapjainak elsajátítása mellett (10 kredit) az általuk választott, egyetemünkön oktatott másik tanári szaknak megfelalõ tárgyakat vehetnek fel (40 kredit).


Tehetséggondozás:


ke_f2_f4b0233.jpg

A hallgatók számára különbözõ tanulmányi versenyeket hirdetünk. Ezekben kiemelkedõ eredményt elérõ és tanulmányaikat sikeresen folytató, tudásukat elmélyíteni kívánó hallgatók a Mérnöki Kar Intézeteinek tanszékein folyó alap- és alkalmazott kutatásokba egyaránt bekapcsolódhatnak Tudományos Diákkör keretében.


A kémia BSc szakot ismertető anyag (pdf)

 

vissza a képzésekhez 

 
< Előző   Következő >
 
  mk_kiadvany_th.png

Egyéb

Főoldal
Mérnöki Kar oldala

Keresés

Felvételivel kapcsolatos információk:
Fekete Rita 
tel.: 88/624-743 
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.