Főoldal
Környezetmérnöki alapszak PDF Nyomtatás E-mail

vissza a képzésekhez 

Szak megnevezése: Környezetmérnöki alapszak
Szakvezető:
Dr. Domokos Enndre egyetemi docens
A szakért felelős intézet: Környezetmérnöki Intézet

Elérhetõségek:

Környezetmérnöki Intézet
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
(88) 624-296
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Tanulmányi ügyintézõ:

Siki Antalné
(88) 624-314
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.


Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott 7 féléves BSc alapképzés.
Nappali tagozatos, költségtérítéses 7 féléves BSc alapképzés.
Nappali tagozatos, államilag finanszírozott duális alapképzés 


A képzés célja:Olyan korszerű természettudományos, műszaki és közgazdasági ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése a célunk, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni, és az elhárítás tevékenységét irányítani.
Általános mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete biztosítja a hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikáció lehetőségét. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre.
km_f1_f4b0200.jpg

A környezetmérnök feladata és lehetőségei:


Mérnökök a „fenntartható fejlődésért", talán ez lehetne az a jelszó, amely a szak célkitűzését és a környezetmérnöki szakmát a legjobban jellemzi. A környezetmérnök olyan korszerű műszaki, közgazdasági ismeretekkel rendelkező mérnök, aki képes a környezeti veszélyek felismerésére és elhárítására. Szakmai ismeretei birtokában a környezeti károkat csökkenti, illetve megszünteti. A természeti erőforrások ésszerű felhasználását, hulladékszegény technológiák kialakítását, azok működtetését csapatmunkában és önállóan is meg tudja oldani. Ismeretekkel rendelkezik a természetvédelem, a területfejlesztés, a levegőtisztaság-védelem, a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, a radioökológia és a környezeti menedzsment területén. Általános mérnöki képzettsége és nyelvismerete alapján tárgyalóképes a legkülönbözőbb területek szakembereivel. Így alkalmas környezetvédelmi projektek szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre.


A képzésről:


Alapfokozat birtokában a környezetmérnökök a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:
 • környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minõségi jellemzõinek vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére;
 • környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás elõkészítésére és a kárelhárításban való részvételre;
 • vízgazdálkodási feladatok megoldására, döntés-elõkészítésben való részvételre;
 • víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésére és optimalizálásra;
 • szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetésére; hulladékgazdálkodási tervek elkészítésére;
 • környezetvédelmi eljárások (mûveletek, berendezések, készülékek) értékelésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenõrzésére, szaktanácsadásra;
 • korszerû zaj- és rezgésvédelmi módszerek alkalmazására;
 • környezetvédelmi megbízotti, referensi, stb. feladatok ellátására;
 • környezetvédelmi szakértõi, tanácsadói, döntés-elõkészítési munkában való részvételre;
 • hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására;
 • közigazgatási, önkormányzat környezetvédelmi (település környezetvédelmi) hatósági, ellenõri, szakértõi munkakörök betöltésére
 • oktatási, környezetpolitikai, konfliktuskezelési, menedzseri tevékenységre;
 • környezetvédelmi létesítményeket víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes, kommunális hulladéktároló, hulladékégetõmû, stb. üzemeltetõ szervezetekben mérnöki, üzemviteli feladatok ellátására;
 • települési környezetvédelmi program készítésére, a környezeti eljárások irányítására.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
 • természettudományos alapismeretek: 40-50 kreditpont
matematika (min.12 krp.), fizika, kémia, biológia, ökológia, geológia;
 • gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kreditpont
közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, szervezés, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek;
 • szakmai törzsanyag: 70-103 kreditpont
szakmai ismeretkörök (mérnöki ismeretek; biztonságtechnika, munkavédelem; földtudományi szakismeretek; egészségvédelem, közegészségügy; környezeti mérések, analitika, monitorozás; környezetvédelmi mûszaki mûveletek); környezettan [légkörtan (meteorológia); környezeti kémia]; környezeti elemek védelme (vízminõség-védelem; levegõtisztaság-védelem; talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj- és rezgés védelem; sugárzásvédelem; természet és tájvédelem); környezetelemzés (környezetinformatika; környezetállapot-értékelés; környezetmenedzsment).

 

km_f4b0144.jpg


Választható szakirányok:

 • Környezettechnológia szakirány
Ez a környezetmérnöki szakma egyik fõ feladata az új és korszerû a mai elvárásoknak megfelelõ technológiák kifejlesztése, valamint a már meglévõk átalakítása. A levegõtisztaság-védelem, a vízellátás, a szennyvízkezelés és hulladékgazdálkodás alapjaival felvértezve Ön lehet az, aki megoldja a karsztvíz-szennyezés megállításának problémáját, csökkenti a kipufogógázok mennyiségét, és még sok ehhez hasonló jó dolgot visz végbe, javítva ezzel az életminõségünket.
 • Környezetállapot-értékelés, térinformatika szakirány
Elsõsorban a környezeti károk, szennyezések, havária esetek, valamint környezeti veszélyek megállapítása során a környezet állapotának, veszélyeztetettségét, illetve az okozott károk felmérését tanulhatják meg ezen a szakirányon. Tanulhat itt geológiáról, szennyezés terjedésérõl, hidrológiáról valamint az egész téma számítógépes alkalmazásáról. Ha itt végez elengedhetetlen lesz a munkája az önkormányzatoknál, nagy cégeknél, a minisztériumban, hiszen ha valami újat építenek vagy csak átalakítanak, vagy ha baleset történik, akkor a környezetügyi szempontból hozott döntések az Öné.
 • Radioökológia szakirány
A szakirány mint a nevébõl is kiderül a radioaktív sugárzások ökológiai ismereteivel gazdagítja tárházát.
Jó sok olyan tantárgy kerül elõ amiben benne van a sugárzás szó. Különösen a sugárzások környezeti hatásaival és a leggyakoribb alkalmazásokkal, technológiákkal ismerkedhet meg.


Gyakorlatok

A két féléves tervezési gyakorlat során hallgatóink tényleges környezeti problémák megoldását csapatmunkában valósítják meg, tapasztalatot szerezve az elméleti ismertek gyakorlati alkalmazásában. A nyári gyakorlatok közül az elsõ a természet megismerését, a természetvédelem szükségességének felismerését segíti. A második gyakorlaton, az üzemekben, a vállalatoknál, az intézményeknél az eddig elsajátított mérnöki, technológiai és menedzsment ismereteket mélyítheted el. A megfelelõ nyelvismerettel rendelkezõ hallgatóknak lehetõsége nyílik külföldi részképzésre is.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú A vagy B típusú, illetve azzal egyenértékû nyelvvizsga szükséges.

Partnereink a duális képzésben:

Alcoa-Köfém Kft., Székesfehérvár
Nitrogénművek Zrt., Pét

Elhelyezkedés:


Friss mérnökeink munkaadói között nemzetközi nagyvállalatok, magáncégek felügyelõségek, kisvállalkozások, önkormányzatok, tanácsadó cégek is vannak. A jó kezdõ fizetések mellett tudása kifogástalanságára hívnám fel a figyelmet, hiszen ha Ön is akarja, akkor itt meg van minden lehetõsége arra, hogy az ország legjobb környezetmérnökévé válhasson (Magyarországon 1992-ben itt indult el elõször a környezetmérnök képzés!!!).

 
< Előző   Következő >
 
  mk_kiadvany_th.png

Egyéb

Főoldal
Mérnöki Kar oldala

Keresés

Felvételivel kapcsolatos információk:
Fekete Rita 
tel.: 88/624-743 
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.