Főoldal
Környezettan alapszak PDF Nyomtatás E-mail

vissza a képzésekhez 

Szak megnevezése: Környezettan alapszak
Szakvezető:
Prof. Dr. Padisák Judit egyetemi tanár
A szakért felelõs intézet:
Környezettudományi Intézet

Elérhetőségek:

8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
tel: 88-624-747
fax:88-624-747
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Tanulmányi ügyintéző:

Siki Antalné
tel: 88-624-294
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

A képzés célja:


Alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerû természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológia ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintû mûvelésére. A környezettudomány inter- és multidiszciplináris jellege miatt a képzés során a hallgatók megismerkednek természeti, városi és társadalmi környezetünk problémáival, a természet megõrzésének kérdéseivel.
Képet kapnak a nemzetközi és a hazai környezeti állapotokról. Széleskörû és általános jellegû természettudományos alapozó képzés után speciális környezetkémiai, biológiai, földtani szaktárgyakat tanulnak a hallgatók, emellett alapvetõ közgazdasági és mûszaki ismereteket is szereznek.

A környezettudományi szakon oktató tanárok valamennyien tudományos kutatómunkát is végeznek. A kutatás révén megszerzett ismereteik azonnal beépülnek a tananyagba, biztosítva a környezettudományi képzés magas színvonalát.
Az oktatás jellege kiscsoportos, az oktató és a hallgató személyes kapcsolatára épül. Minden hallgatónak lehetõsége nyílik arra, hogy tudományos diákköri dolgozatot készítsen.

kt__f4b0099.jpg

Szakirányok:

 • Környezetkémia szakirány
  A szakirány a Pannon Egyetem hagyományaihoz illően magas színvonalú és bőséges kémiai ismereteket ad. Egyes tárgyai megegyeznek a kémia alapszakéval, de ezen felül a hallgatók szakspecifikus, kifejezetten a környezeti szférákkal kapcsolatos kémiai ismereteket szereznek. A tananyag azonos arányban tartalmaz elméleti és gyakorlati (laboratóriumi) tárgyakat. A szakirányon végzettek olyan kutatóintézetekben és hatóságoknál helyezkedhetnek el, amelyek a környezeti minták kémiai elemzésével és értékelésével foglalkoznak. A környezettan BSc jogelődjén, a környezettudományi szakon végzett hallgatóink többsége ma ilyen munkahelyen dolgozik. A szigorodó környezetvédelmi szabályok várhatóan tovább növelik a keresletet a környezetkutatók iránt. A szakirányról továbbtanulóknak elsősorban a PE környezettudomány mesterszak levegőkörnyezet szakirányát ajánljuk.

 • Környezetbiológia-limnológia szakirány
  A környezetbiológia-limnológia szakirányon az általános környezetbiológiai ismeretek mellett elsősorban a szárazföldi álló- és folyóvizek élővilágával, ökológiájával és védelmével kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudás szerezhető meg. A környezetbiológia-limnológia szakirányt végzett hallgatók egyrészt alkalmasak a tudományterülethez tartozó mesterszakokon való továbbtanulásra, másrészt gyakorlati tudásuk révén vízminőségi vizsgálatokkal (mint az Európai Unió Víz Keretirányelve által előírt mérések), kapcsolatos feladatokat tudnak ellátni. Környezetvédelmi hatóságok és laboratóriumok, regionális természetvédelmi hivatalok, nemzeti parkok, akadémiai kutatóintézetek, sőt a vízminőség-védelemben érdekelt ipari üzemek is foglalkoztathatják őket.

A környezetvédelmi alapoklevelet szerzett hallgatókat képesítésük és alkalmasságuk alapján számos közhivatal, köz- és magáncég alkalmazhatja. Környezetvédelmi hatóságok és laboratóriumok, regionális természetvédelmi hivatalok, nemzeti parkok, akadémiai kutatóintézetek a tisztiorvosi szolgálat, ipari üzemek foglalkoztathatják a környezettan alapszakot végzetteket.

Az alapoklevelet szerzett környezetkutató szakemberek:

 • Képesek a szakterületek (kémiai, fizikai, földtudományi, biológiai, stb.) átfogó és speciális ismereteinek birtokában a környezettudomány alkalmazott szintû mûvelése iránti társadalmi igények kielégítésére.
 • Képesek önálló munkakörök betöltésére a környezettudományhoz kapcsolódó alap- vagy alkalmazott kutatást végzõ munkahelyeken, a környezettudomány eredményeit alkalmazó, elsõsorban környezetvédelemmel foglalkozó, kutató-fejlesztõ intézetekben és szakigazgatási szervekben.
 • Alkalmasak arra, hogy bekapcsolódjanak az ipar, a mezõ- és erdõgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok, valamint a természet- és környezetvédelem területén jelentkezõ környezettudományi szakképzettséget igénylõ feladatok megoldásába.
 • Alkalmasak terepen, illetve környezetvédelmi és környezettudományi laboratóriumokban analitikai mûszerek kezelésére, ezen eszközökön alkalmazói mérések önálló elvégzésére, valamint a mérési adatok feldolgozására.
 • Képesek a környezetvédelmi hatósági ellenõrzéseket, állapotfelméréseket végzõ laboratóriumokban, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, természetvédelmi, környezetvédelmi, élelmiszeripari, növényvédelmi, minõségbiztosítási, egészségügyi laboratóriumokban napi feladatok ellátására.
 • A szakon végzettek rendelkeznek együttmûködõ, kapcsolatteremtõ képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minõség iránti igénnyel, felelõsségtudattal.
kt__f4b0009.jpg

Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább egy középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékû nyelvvizsga szükséges.

A továbblépési lehetőségei:


A hallgatók alapos elméleti és gyakorlati képzést kapnak környezettudomány területén, amely alapján felkészülten léphetnek a második oktatási ciklusba. Az alapszakra környezettudományi mesterképzés (MSc) épül, levegõkörnyezet, limnológia és környezettan tanár szakirányokkal. A környezetkémia szakirányon végzettek kémiai, a környezetbiológia-limnológia szakirányon végzettek biológiai tudása a megfelelő természettudományi mesterszakok elvégzéséhez is biztosítja a megfelelő alapozást. A tanári szakirányon végzettek számára a Környezettan tanári MSc biztosítja a tanulmányok természetes folytatását.


K+F kapcsolatok, egyéb szakmai együttműködések:


Szoros kapcsolat van a szak és több akadémiai kutatóintézet illetve kutatócsoport között. A szak hallgatói bekapcsolódhatnak az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetében (Tihany), az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében (Martonvásár) és az MTA Levegőkémiai Kutatócsoportjában (Veszprém) folyó tudományos kutatásba.


Ha szívesen tanulsz biológiát, kémiát, földtudományi tárgyakat, ha szeretnéd megismerni a környezetünket alakító folyamatok természettudományos alapjait, ha fontosnak tartod és tenni akarsz érte, hogy egészséges és kellemes környezetben élhessünk, akkor várunk a környezettan szakon!

 

vissza a képzésekhez 

 
< Előző   Következő >
 
  mk_kiadvany_th.png

Egyéb

Főoldal
Mérnöki Kar oldala

Keresés

Felvételivel kapcsolatos információk:
Fekete Rita 
tel.: 88/624-743 
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.