Főoldal
Környezettan-tanár mesterképzés PDF Nyomtatás E-mail

vissza a képzésekhez

Szak megnevezése: környezettan tanári mesterszak

A tanári mesterszak vezetője: Dr. Vass Vilmos, egyetemi docens

A szakért felelős kar: Pannon Egyetem, Modern Filolológiai és Társadalomtudományi Kar

Elérhetőségek:

Tanárképző Központ, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Telefon: (88) 624-660
E-mail: vassv(kukac)almos.vein.hu

A környezettan-tanár szakképzettség vezetője: Dr. Liker András, egyetemi docens

Elérhetőségek:

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar,
Környezettudományi Intézet, Limnológia Intézeti Tanszék,
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Telefon: (88) 624-249
E-mail: aliker(kukac)almos.uni-pannon.hu

A szak tanulmányi ügyintézője: Kiss Orsolya

Elérhetőségek:

Pannon Egyetem, Modern Filolológiai és Társadalomtudományi Kar,
Tanárképző Központ, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Telefon: (88) 624-664
E-mail: kissor(kukac)almos.vein.

A mesterszak képzési célja

A szak célja olyan tanárok képzése, akik képesek a környezettannal, környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek szakmailag színvonalas, modern ismeretekre épülő oktatására. Elsősorban azoknak a tanári pályára lépő hallgatóknak ajánlható, akiket érdekel a környezettanhoz szükséges átfogó, több természettudományos terület ismeretanyagát integráló szaktudás megszerezése, illetve az ezen ismeretek oktatásához szükséges pedagógiai módszerek elsajátítása.

A Pannon Egyetemen 1993 óta folyik környezettan szakon tanárok képzése, mind nappali mind pedig levelező tagozaton. Az egyetem akkreditált tanári mesterképzési programját 2008-tól a Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Központja koordinálja, a környezettan-tanári szakképzettség szakmai ismereteinek oktatását a Mérnöki Kar Analitikai, Környezettudományi és Limnológiai Intézete irányítja.

A képzésről

A környezettan több természettudományos szakterület elemeit egyesíti, így a tanári mesterszak keretében is a fizikai, kémiai, biológiai, földtudományi, valamint integráló környezettudományi tantárgyak képezik a tananyag gerincét. Ezt egészíti ki a tanári mesterség elsajátítását biztosító pedagógiai és pszichológiai tantárgyak oktatása. A szak tantervi tematikájának fontos részét képezik a csoportos és egyéni tanítási gyakorlatok, amelynek a képzésben szerepet vállaló oktatási intézmények adnak otthont.

Nappali tagozaton a környezettan-tanár szak vagy főszakként (major; egy mellékszakkal társítva), vagy mellékszakként (minor; egy főszakhoz társítva) végezhető. A szak mellé mindkét esetben bármilyen, a Pannon Egyetemen oktatott tanári mesterszak felvehető (pl. informatikatanár, kémiatanár, angoltanár, magyartanár, némettanár és pedagógiatanár). Számos alapszakról lehetőség van a mesterszakra történő belépésre (pl. környezettan, környezetmérnöki, erdőmérnöki, természetvédelmi mérnöki, kémia, biológia, földrajz és földtudomány alapszakokról). Legegyszerűbb a belépés ezen alapszakok tanári szakirányáról, azonban a megfelelő előtanulmányi feltételek teljesítésével lehetőség van nem tanári szakirányról történő belépésre is. A hallgatók tantárgyi programjának összeállítása figyelembe veszi az alapszaktól függő előképzettséget.

Levelező képzésben lehetőség van a szak elvégzésére korábbi egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség folytatásaként; nem tanári mesterszintű szakképzettség megszerzését követően vagy azzal párhuzamosan; már meglévő mesterszintű tanári szakképzettséghez történő új tanári szakképzettség megszerzéseként.

A szakmai és szakmódszertani tárgyak oktatását a Mérnöki Kar, azon belül elsősorban az Analitikai, Földtudományi és Limnológai Intézetének oktatói végzik. A pedagógiai és pszichológiai tárgyak oktatását a Bölcsészettudományi Kar munkatársai végzik. A képzésben résztvevő oktatók legtöbbje tudományos minősítéssel (PhD, DSc) rendelkezik, valamint valamennyien kutatómunkát is végeznek.

A továbblépés lehetőségei

A környezettan-tanári diplomával rendelkező tanárok megfelelő felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a különböző iskolatípusokban elhelyezkedve tanítsák a környezeti tantárgycsoport tárgyait (pl. Természetismeret, Ember és környezete, Környezetvédelem), valamint irányítsák az iskolai környezeti nevelés iskolán belüli oktatását ill. iskolán kívüli formáit (pl. erdei iskolák). A kiemelkedő képességű hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy tanulmányaikat a doktori képzésben folytassák. A Pannon Egyetemen erre lehetőséget biztosít a Mérnöki Karon működő Környezettudományok Doktori Iskola, valamint a Bölcsészettudományi Karon működő Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola.

K+F kapcsolatok, egyéb szakmai együttműködések

Hallgatóinknak lehetőségük van rá, hogy bekapcsolódjanak a szakmai tárgyakhoz kötődő kutatásokba, pl. TDK munkák keretében. Ehhez intézményi hátteret biztosítanak a Mérnöki Kar Analitikai, Földtudományi és Limnológai Intézetének tudományos műhelyei (pl. Ásványtani, Geokémiai, Levegőkémiai, Limnológiai és Viselkedésbiológiai Tudományos Műhelyek). Ez mellett szoros kapcsolat van a szak oktatói és több akadémiai kutatóintézet illetve kutatócsoport között: a szak hallgatói bekapcsolódhatnak az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetében (Tihany), az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében (Martonvásár) és az MTA Levegőkémiai Kutatócsoportjában (Veszprém) folyó tudományos kutatásokba is.

Az alapszak oktatását segítő eszközök, lehetőségek

A Pannon Egyetem Központi Könyvtára mintegy 200 000 kötetes állományával, olvasótermeivel, internetes hálózati szolgáltatásaival magas színvonalú könyvtári ellátást biztosít az egyetem hallgatóinak. A kisebb tanszéki könyvtárak is fontos szerepet kapnak a kiscsoportos környezettan képzésben. A Mérnöki Kar bőséges laborkapacitással rendelkezik, amelyet a környezettan-tanár szakos hallgatók is használhatnak a tárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatokon. A szakon folyó oktatásban legfontosabb szerepet játszó tanszékeken további laboratóriumi helyiségek, ásvány- és kőzetgyűjtemény, herbárium, algológiai és vízi gerinctelen gyűjtemény segíti a hallgatók gyakorlati képzését. A pedagógiai és pszichológiai oktatás infrastrukturális hátterét a Bölcsészettudományi Kar tanszékei biztosítják.

További információk

(1) Nappali tagozatos képzés

A szak képzési ideje: 5 félév,

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 150

A szakképzettség teljes óraszáma az 5 félév során: min. 585 kontakt óra (az előképzettséghez igazodó tantárgyválasztás függvényében változik)

A képzési idő alatt megszerzendő 150 kredit tanulmányi egység a következő elemekből tevődik össze:

- főszak tárgyai: 40 kredit

- mellékszak tárgyai: 40 kredit

- pedagógiai és pszichológiai ismeretek: 40 kredit

- 5. félév összefüggő egyéni iskolai gyakorlata: 30 kredit

Előzményként elfogadott alapszakok:

a) első tanári szakképzettségre (főszak) irányuló képzés esetén a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:

- környezettan (BSc)

- környezetmérnöki (BSc)

- erdőmérnöki (BSc)

- környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc)

- természetvédelmi mérnöki (BSc)

b) első tanári szakképzettségre (főszak) irányuló képzés esetén a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit-követelmények:

- biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia alapszakok (BSc)

elfogadásának feltétele: 20 kredit alapozó tárgy pótlandó

- az a) pontban fel nem sorolt agrár alapszakok

elfogadásának feltétele: 30 kredit alapozó tárgy pótlandó

c) második tanári szakképzettségre (mellékszak) irányuló képzés esetén: 40 kredit az (a) pontban vagy 50 kredit a (b) pontban felsorolt alapszakok szakmai tárgyaiból, valamint mindkét esetben szükséges 10 kredit a „Tanári mesterség” BSc modul tárgyaiból.

Az alábbiakban a környezettan-tanár szakképzettség szakmai ismereteinek tantervi programját mutatjuk be. A környezettan-tanár szakképzettség mellé választható második (fő- vagy mellék) tanári szakképzettségek tantervi programjáról az ezen szakokat koordináló szervezeti egységektől kérhető tájékoztatás. A pedagógiai és pszichológiai ismeretek tantárgyi programjáról, valamint az egyéni iskolai gyakorlatról a Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Központjától lehet bővebb tájékoztatást kérni.

Környezettan - tanári metsrképzés (ppt)

Környezettan-tanár mesterképzés (pdf)

 

vissza a képzésekhez

 
< Előző   Következő >
 
  mk_kiadvany_th.png

Egyéb

Főoldal
Mérnöki Kar oldala

Keresés

Felvételivel kapcsolatos információk:
Fekete Rita 
tel.: 88/624-743 
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.