Főoldal
Fenntartható fejlődési szakember PDF Nyomtatás E-mail

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Fenntartható fejlődési szakember szakirányú továbbképzési szak
Sustainable development specialist

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Fenntartható fejlődési szakember

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Műszaki képzési terület

Felvétel feltétele:
legalább alapképzésben szerzett, államilag elismert oklevél

Szakvezető: Dr. Kristóf Jánosné Dr. Horváth Erzsébet egyetemi tanár 

Elérhetőségek:

8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Pf. 158.
88-624-658
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

A képzés célja:

Olyan korszerű természettudományos, gazdasági, jogi ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik tudásukat a jövő nemzedék számára is élhető Föld megőrzésére fordítják.

Képzési idő:  2 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzésben résztvevők megismerik
  • a fenntartható környezettel kapcsolatos tudást, aminek segítségével képesek lesznek egy önkormányzat vagy régió fejlesztési tervének környezetvédelmi részének kidolgozására;
  • a környezeti elemek felépítését, környezetünkben megfigyelhető viszonyukat.
A végzettek képesek lesznek egy vállalkozás, önkormányzat vagy állami hatóság kötelékében dolgozva hosszú távú terveket és elemzéseket készíteni, ami biztosítja a fenntarthatóság eszméinek gyakorlatba történő átültetését.
Személyes adottságok, készségek:
  • holisztikus szemléletű megközelítése környezeti vonatkozású feladatoknak;
  • kreativitás és rugalmasság;
  • együttműködő készség és csoportos munkavégzésre való képesség;
  • kiemelkedő tanulási készség és jó memória;
  • tudás-feldolgozási és rendszerezési képesség;
  • környezetközpontú gondolkodás
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzésben végzett széles körűen tájékozott szakemberek – graduális alapképzésükre támaszkodva – képesek lesznek megfelelni a társadalom elvárásainak. A Föld ökológiai határainak megfelelően tudják kialakítani a mai civilizáció fejlődésének alapvető körvonalait. Meg tudják valósítani – a Brundtland Bizottság munkáját és a Riói Konferencia eredményeit figyelembe véve és továbbfejlesztve – a fenntarthatóság, a civilizációs (társadalmi-gazdasági) fejlődés és a felhasznált természeti erőforrások (környezet) regenerációs képessége közötti egyensúly megőrzését.
Képesek lesznek az önkormányzatoknál, nagyobb cégeknél felmerülő környezetvédelmi stratégiák megírásának koordinálására, részvételre az önkormányzati feladatok sikeres irányításában és fenntartható fejlődési témákhoz kapcsolódó pályázatok megírására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Fenntartható fejlődés elve: 15-20 kredit
A fenntartható fejlődés elvéhez vezető út fő elemei, indikátorai, az egyezmények és a létrejött szervezeteket megismerése; A „Local Agenda 21”-ek megszületése és működése.

A fenntartható fejlődés helyi szintjei (környezetmérnöki ismeretkör): 10-15 kredit

A legfontosabb elvek, a megvalósítás célja és módszerei, különös hangsúlyt helyezve a fenntartható fejlődés folyamatát alkotó akciók célterületeire, illetve a stratégiai szolgáltatás-tervezés folyamatára.

A fenntartható fejlődés elve (környezetgazdasági ismeretkör): 15-20 kredit
A fenntartható fejlődés elve, központi rendező elv; szereplői az önkormányzatok, mint a megvalósítás központi intézménye; a lakosság; és a megvalósításában aktív szerepet vállaló társadalmi szervezetek, közösségek, gazdasági vállalkozások és a velük való együttműködés módszertana.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont.
 
Költségtérítési díj: 300 000 FT/félév

 
< Előző   Következő >
 
  mk_kiadvany_th.png

Egyéb

Főoldal
Mérnöki Kar oldala

Keresés

Felvételivel kapcsolatos információk:
Fekete Rita 
tel.: 88/624-743 
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.