Főoldal
Korrózióvédelmi specialista PDF Nyomtatás E-mail

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Korrózióvédelmi specialista szakirányú továbbképzési szak
Diploma Course in Corrosion Protection

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Korrózióvédelmi specialista/Corrosion Protection Specialist

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Műszaki képzési terület

Szakvezető: Dr. Kristóf Tamás egyetemi docens

Elérhetőségek:

8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Pf. 158.
88-624-261
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.


A felvétel feltétele:

Vegyész vagy környezettudomány mesterképzésben (vagy ezeknek megfelelő korábbi egyetemi képzésben) szerzett oklevél, vagy kémia-, fizika-, természetismeret-tanári, illetve mérnöktanári/agrár-mérnöktanári oklevél.

Képzési idő:  2 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
 • A korrózióvédelem területén az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása
 • A korrózióvédelemhez kapcsolódó korszerű, szabványos vizsgálati módszerek elméletének és gyakorlatának magas fokú ismerete
 • A környezetvédelem, minőségügy, műszaki szabályozás alapvető ismeretei
 • Alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban, adatgyűjtésben és elemzésben
 • A felmerülő korróziós problémák korrekt felismerése és javaslat tétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra
Vegyész vagy környezettudomány mesterképzésben (vagy ezeknek megfelelő korábbi egyetemi képzésben) szerzett oklevél, vagy kémia-, fizika-, természetismeret-tanári, illetve mérnöktanári/agrár-mérnöktanári oklevél.

Képzési idő:  2 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
 • A korrózióvédelem területén az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása
 • A korrózióvédelemhez kapcsolódó korszerű, szabványos vizsgálati módszerek elméletének és gyakorlatának magas fokú ismerete
 • A környezetvédelem, minőségügy, műszaki szabályozás alapvető ismeretei
 • Alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban, adatgyűjtésben és elemzésben
 • A felmerülő korróziós problémák korrekt felismerése és javaslat tétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra
Személyes adottságok, készségek
 • problémafelismerő- és megoldó képesség
 • fejlett műszaki érzék
 • együttműködő képesség, tolerancia,
 • rugalmasság, kreativitás
 • a minőség iránti elkötelezettség
 • rendszerező képesség, stratégiai szintű gondolkodás
 • képesség önálló munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező specialisták képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek az ipar és a gazdaság különböző területein felmerülő korróziós problémák megoldására.
A korrózióvédelmi specialista szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a különböző korróziós problémák felismerésére és megalapozott állásfoglalás kialakítására, valamint ezen álláspont adekvát kommunikációjára. A nemzetközi szakmai követelményeknek is megfelelően felkészített végzettek ismerik a korrózió elleni védekezés lehetőségeit, az elérhető legjobb vizsgálati módszereket és megoldásokat a korrózióvédelem területén.
A szakképzettség az ipar és a gazdaság csaknem minden területén hasznosítható. Alkalmazható többek között felelős műszaki vezetői, tervezői, szakértői/műszaki ellenőri munkakörökben. A szakképzettség megszerzése elsősorban fémes szerkezetekkel, szerkezeti anyagokkal, bevonatkészítéssel foglalkozó tervezők és kivitelezők, illetve ezen szerkezetek, anyagok minőségellenőrzésével, továbbá ipari építmények/ berendezések/szerkezetek üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozó/ foglalkozni kívánó szakemberek számára fontos.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Alapozó ismeretek:  15-18 kredit, 25-30%

 • Termodinamikai alapfogalmak, főtételek és energiafüggvények gyakorlati alkalmazása, kémiai egyensúlyok.
 • Elektrolitok, oldatok, transzportfolyamatok elektrolit-oldatokban, reakciókinetika.
 • Heterogén egyensúlyok, elektromos potenciál, elektródok, elektródfolyamatok és kinetikájuk.
 • Fémoldódás: egyensúly és kinetika.
 • A korrózió fogalma, fajtái és típusai, korróziós folyamatok.

Szakmai törzsanyag    36-39 kredit, 60-65%

 • A korrózió megjelenési formái.
 • Ötvözetlen és ötvözött acélok, illetve nem vasfémek tulajdonságai, korrózióállóságuk és alkalmazási területeik.
 • Az aktív és passzív korrózió elleni védelem elméleti alapjai.
 • A katódos védelem tervezésének, kialakításának és ellenőrzésének módszerei.
 • Korrózióvédő és dekoratív fémbevonatok, bevonó anyagok felépítésének, a bevonatrendszerek tervezésének, kialakításának és minőségellenőrzésének módszerei, felületvédelmi eljárások, kémiai és mechanikai tisztítási módszerek.
 • Minőségirányítási technikák a korrózióvédelemben.
 • Hőtechnikai berendezések korróziója.
 • Korrózió a finomítási technológiákban.
 • Korróziós kísérleti módszerek, bevonatok minősítése, metallográfia.

A kötelező és választható tárgyak kreditértéke    54 kredit

A szakdolgozat kreditértéke
: 6 kreditpont.

Költségtérítési díj: 320 000 FT/félév

 

Képzési és kimeneti követelmények

Modelltanterv

Jelentkezési lap

 
< Előző   Következő >
 
  mk_kiadvany_th.png

Egyéb

Főoldal
Mérnöki Kar oldala

Keresés

Felvételivel kapcsolatos információk:
Fekete Rita 
tel.: 88/624-743 
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.